Studia są finansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego EFS w ramach PO KL. Uczestnictwo w studiach jest bezpłatne.

Bezplatne studia podyplomowe z matematyki. Dla uczestników studiów spoza Koszalina istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Dziekanat
 • ul. Umultowska 87
 • 61-614 Poznań
 • tel. 061 829 53 02
 • 061 829 53 11
 • fax: 061 8295315
 • www.wmi.amu.edu.pl
"Computer College"
 • "Computer College"
 • 65-728 Koszalin
 • ul. H.Modrzejewskiej 71
 • tel. 094 341 17 41
 • 094 341 13 29
 • http://www.cc.edu.pl/