Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
we współpracy z Przedsiębiorstwem Organizacji i Wdrożeń „AYA” w Koszalinie organizuje w ramach PO KL Działanie 9.4 trzy semestralne bezpłatne STUDIA PODYPLOMOWE z MATEMATYKI dla absolwentów szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, dające uprawnienia do nauczania matematyki.

Studia te są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy odbyli co najmniej 90 godzin dydaktycznych z matematyki w trakcie studiów. Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele pracujący na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy zameldowani są również w tym województwie. Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienie do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.

Studia podyplomowe trwają trzy semestry w ramach jednego roku kalendarzowego. Materiał nauczania jest realizowany w wymiarze 360 godzin. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie „Computer College” w Koszalinie przy ul. H. Modrzejewskiej 71 w soboty i niedziele. Rozpoczęcie zajęć jest planowane pod koniec roku 2008.

Wymagane dokumenty

  • Podanie do Rektora
  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  • Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
  • 2 fotografie legitymacyjne
  • Kserokopie stron z indeksu potwierdzające odbycie 90 godz. dydaktycznych z matematyki w trakcie studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole
  • Indeks lub suplement do dyplomu

Dokumenty należy składać w „Computer College” 65-728 Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71 tel. 094 341 17 41, 094 341 13 29, do piątego grudnia 2008.

Sekretariat „Computer College” jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w sobotę i niedzielę w godz. 8.00-15.00.