Plan studiów obejmuje
Semestr I
Lp. Przedmiot Wykład Ćwiczenia Egzamin / Zaliczenie
1. Analiza matematyczna 15 30 Z
2. Algebra 15 30 E
3. Metodyka nauczania matematyki 30 Z
Razem: 120 30 90
Semestr II
Lp. Przedmiot Wykład Ćwiczenia Egzamin / Zaliczenie
1. Analiza matematyczna 15 30 E
2. Geometria 15 30 E
3. Dydaktyka matematyki 15 15 Z
Razem: 120 45 75
Semestr III
Lp. Przedmiot Wykład Ćwiczenia Egzamin / Zaliczenie
1. Rachunek prawdopodobieństwa 15 30 E
2. Konwersatorium z matematyki szkolnej 15 Z
3. Dydaktyka matematyki 15 15 E
4. Podstawy informatyki i technologie informacyjne 10 20 Z
Razem: 120 40 80